Clienți

                      Proiecte

Proiect MarkSense

OPEN GOV SRL a implementat în perioada 13.10.2017-12.08.2020 proiectul “MARKSENSE – PLATFORMA INFORMATICĂ DE ANALIZĂ ÎN TIMP REAL A FLUXURILOR DE PERSOANE BAZATĂ PE ALGORITMI DE INTELIGENȚĂ ARTIFICIALĂ ȘI PRELUCRARE INTELIGENTĂ DE INFORMAȚII PENTRU AFACERI ȘI MEDIUL GUVERNAMENTAL“.

Pentru informații detaliate despre proiect, vă rugăm să vizitați marksense.ro și proiect.marksense.ro.

Proiectul a fost cofinanțat prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 2 – Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă rugăm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.

Proiect e-Payment

Beneficiar: Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Denumire proiect: Servicii pentru realizarea unui sistem de plată online a serviciilor oferite de ANCPI

Scop: Îmbunătățirea serviciilor publice oferite de ANCPI prin implementarea unui sistem de comerț electronic pentru serviciile și produsele furnizate de instituție.

Proiect e-Payment – interconectare

Beneficiar: Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Denumire: Servicii de dezvoltare pentru interconectarea sistemului e-Payment cu sistemele informatice e-Terra, ERP și Geoportal utilizate de ANCPI

Scop: Îmbunătățirea serviciilor publice oferite de ANCPI prin implementarea unui sistem de comerț electronic pentru serviciile și produsele furnizate de instituție și integrarea cu sistemele relevante utilizate la nivelul ANCPI.

Proiect SMAS

Beneficiar: Agentia Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală de Integritate

Denumire: Evidența și monitorizarea îndeplinirii măsurilor dispuse de instituțiile cu rol de control și a sesizărilor comisiei de disciplină

Scop: Dezvoltarea și implementarea unei aplicații IT pentru monitorizarea implementării de către structurile ANAF a măsurilor dispuse de structurile de control inclusiv instruirea personalului ANAF pentru a utiliza în mod corespunzător aplicația implementată.

Proiect LIMITE – Natura 2000

Beneficiar: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Denumire: Achiziție echipamente și infrastructură de bază necesare Sistem Acces Date Spațiale INSPIRE pentru Ariile Naturale Protejate, precum și servicii de dezvoltare și implementare sistem S.A.D.S.I.A.N.P, servicii de elaborare a studiilor și setului de date INSPIRE aferent ariilor naturale protejate. Proiect: ”Realizarea de seturi de date spațiale în conformitate cu specificațiile tehnice INSPIRE pentru ariile naturale protejate, inclusiv a siturilor Natura2000, având în vedere optimizarea facilităților de administrare a acestora”

Scop: Creșterea gradului de protecție a biodiversității și a patrimoniului natural al României. Realizarea de seturi de date în conformitate cu specificațiile tehnice INSPIRE pentru ariile protejate în concordanță cu legislația comunitară, inclusiv a siturilor Natura 2000, în vederea optimizării managementului ariilor naturale protejate și a expunerii seturilor de date spațiale aferente ariilor naturale protejate în format Inspire, conform legislației în vigoare.

Proiect Registrul Agricol

Beneficiar: Consiliul Județean Olt

Denumire: Creșterea eficienței serviciilor administrației publice locale din județul Olt prin implementarea unei soluții e-guvernare performante

Scop: Creşterea eficienţei, eficacităţii şi calităţii serviciilor oferite de administraţia locală prin eficientizarea activităţii de înregistrare şi gestiune a Registrului Agricol şi a fluxurilor şi documentelor asociate Activităţii Operative a Primăriilor, utilizând mijloace specifice tehnologiei informaţiei şi comunicaţiei. 

Proiect Whirlpool

Beneficiar: Whirlpool Romania SRL

Denumire: Dezvoltare aplicație software

Scop: Servicii dezvoltare aplicație software de marketing, în funcție de campaniile de marketing ale beneficiarului